- - Hem - -
tidigare versioner! .

Referens delningsfilter

Helt enkelt vårt bästa delningsfilter som är ett "synkront" faskorrekt seriefilter. Principen kan du läsa mer om under "teknik".

Skillnaden mellan Synkron och Referens är att i Referensfiltret är funktionen uppdelad på två kretskort per kanal för att minimera de magnetiska störningarna mellan spolarna. Dessutom är den mekaniska miljön något bättre i Trälådan.

Referensfiltret har trälåda i samma kvalitet som högtalarlådorna.

Max bredd: 38cm
Max höjd: 9.6cm
Djup: 36.3cm

Synkron delningsfilter

Synkron använder i stort sett samma konstruktion och kretskort som Referensfiltret. Men här är alla komponenter monterade på huvudkretskortet. Synkron har en svart låda per kanal.

Det är möjligt att uppgradera Synkron till Referens. En av spolarna flyttas då till ett separat kretskort och allt monteras i den handbyggda Referenslådan.

Kont delningsfilter

Kont leveras enbart som en prisvärd paketlösning ihop med högtalarna. Kont kan för bästa prestanda placeras som övriga separata delningsfilter - "lagom" nära förstärkaren. Men kont kan även monteras baktill på T1:an.

Optimalt placerat ger Kont en riktigt engagerande återgivning, som är lätt att bli imponerad av. Men Kont är ett delningsfilter av konventionell typ och saknar vissa fördelar som finns hos Synkron och Referens. Musiken blir helt enkelt mer äkta med Synkron och Referens.

T1 Dingle

Aktiva filter med Exakt.Design

Linn Exaktboxar med Katalyst DA-omvandlare är troligen be bästa aktiva filter som går att uppbringa för tillfället. Vi har utvecklat ett filter för Klångedang T1 och vi kallar "releasen" för Dingle. Man behöver en inbjudan från oss för att kunna komma åt och ladda ner filterkonstruktionen via Konfig programmet.

Även om T1 med de analoga filtrena är mer tidskorrekta än de flesta högtalare så blir återgivning ännu mer tidskorrekt med Exakt. Främst i basen.