< hem

Det grundläggande

Det centrala för musikåtergivning är att varje ton återges med så lite modulationer/påverkan
som möjligt. Alla modulationer gör det svårare för vår hjärna att uppfatta tonhöjden och förstå
den harmoniska relationen till andra toner i musiken.

  För en högtalare behövs:
 • Stabil väldigt välbyggd låda
 • Stabilt monterade högtalarelement
 • Stabil fot
 • Delningsfilter avskilt från högtalarelementen
 • Försiktig akustisk dämpning
  För en HiFi-möbel krävs:
 • Material med harmoniskt svängningsmönster
 • Linjär dämpning.
Den andra grundstenen är rytmen, och att varje ton återges vid rätt tidpunkt, annars blir det
svårt att få "rytmen i blodet".
  För en högtalare så uppnås detta med;
 • Delningsfilter med bra dynamiskt samarbete mellan de olika högtalarelementen.
 • Stabil fot.
 • Stabil mycket välbyggd låda.
  För en HiFi-möbel:
 • Lagom flexibilitet i sidled.
 • Optimal avstämning för infraljud.

Adress: Aschebergsgatan 15 441 27 Göteborg Telefon:031-135100 Mejl: anders@tonlaget.se