< hem

Det grundläggande

Det centrala för musikåtergivning är att varje ton återges med så lite modulationer/påverkan
som möjligt. Alla modulationer gör det svårare för vår hjärna att uppfatta tonhöjden och förstå
den harmoniska relationen till andra toner i musiken.

    Uppnås med:
  • Stabil väldigt välbyggd låda
  • Stabilt monterade högtalarelement
  • Stabil fot
  • Delningsfilter avskilt från högtalarelementen
  • Försiktig akustisk dämpning
Den andra grundstenen är rytmen, och att varje ton återges vid rätt tidpunkt, annars blir det
svårt att få "rytmen i blodet".
    Uppnås med
  • Dynamiskt faskorrekt delningsfilter

Adress: Aschebergsgatan 15 441 27 Göteborg Telefon:031-135100 Mejl: anders@tonlaget.se