- - Hem - - Kundzon - - Teknik - - Tekniska data - - Delningsfilter - - Stativ - - Bakgrund - - Placering - - Prislista - - Lyssna/Köpa - - FAQ - -


Installation och placering

T1:an är optimerad för att placeras på lämpligt stativ ganska nära vägg. Avståndet till vägg måste testas för varje rum och system men man kan utgå från 5 - 10 cm avstånd till bakvägg. Optimal höjd från golvet beror på många faktorer, originalstativen "T-stativ" är relativt låga - ca 54 cm inkl spikfötter. Men en högre placering kan vara lämplig i vissa rum.

Resonanta stativ med stålrör kan med fördel dämpas med sand. Man kan annars få problem med oljud från själva stativet.

Vid placering i bokhylla behövs en del luft omkring för att basen som kommer ur porten på baksidan skall höras optimalt.

Bas-porten på baksidan ger ifrån sig en del ljud även i mellanregistret, vilket gör att akustiken bakom högtalaren kan ha betydlese.

Placering av delningsfilter
Bäst resultat erhålles om kabeln mellan delningsilter och förstärkare är kort (t.ex 80cm) och att delningsfilterlådorna placeras minst 20cm från elektronikapparater. Om detta inte är möjligt kan delningsfiltrena istället placeras nära högtalarna.

Man kan behöva testa lite för att hitta bästa placering av delningsfilterlådorna.