< hem


Lite om tekniska lösningar

Delningsfilter

Direktkopplat Synkront Seriefilter
I de flesta högtalare har man ett delningsfilter uppdelat i olika sektioner
- t.ex en för bas och en för diskant, varje sektion arbetar i princip för sig.
Diskantsektionen isolerar diskantelementet från bastoner, och baselementet
isoleras från diskant. Högtalarelementen är dock inte alls linjära utan fungerar
också som mikrofoner som skickar en tämligen oförutsägbar signal tillbaka åt
fel hål in i delningsfiltret. Musikalisk precision och information går då förlorad.

Vi har utvecklat T1-filter enligt denna konventionella princip. Prototyperna
Basic Trio, och Origo, som ledde fram till Kont som vi blev ganska nöjda med.

Men i våra finare delningsfilter sitter bas och diskantsektion ihop. Vi kan
inte påstå att problemet ovan är helt löst. Men delningsfiltret är designat att
hantera dessa "felsignaler" från högtalarelementen på bästa möjliga sätt.

Principen är lite "självjusterande" så att samspelet mellan bas och diskant hela
tiden blir rätt - inte bara i teorin utan även i praktiken och vid olika
ljudstyrkor och vid olika tonanslag!

Vi kallar principen Direkt Synkront Seriefilter och styrkan är just
synkroniseringen mellan bas och diskant och att ljudet och musiken låter mer
äkta - Man kan säga att fokus ligger i "Nu!".

Med direktkoppling menar vi att insignalen (plus o minus) kopplas direkt till
diskantens plus och basens minus. Sekundärt går signalen sedan från
högtalarelementen till delningsfiltret som är isolerat utanför den aktiva
lådan.


Adress: Aschebergsgatan 15 441 27 Göteborg Telefon:031-135100 Mejl: anders@tonlaget.se