Rekommenderade modeller

4 hyllplan med 15 cm distanser.

5 hyllplan med 12 cm distanser.

3 hyllplan med 15 cm distanser.