Harmonihyllan 24

Harmonihyllan

Ett flexibelt system

Harmonihyllan är flexibel - du kan lägga till, ta bort eller flytta hyllplan efter behov.

Du kan välja mellan några olika träslag och 12 eller 15 cm distanser.


Adress: Aschebergsgatan 15 441 27 Göteborg Telefon:031-135100 Mejl: info@klangedang.se