Modeller - 12 resp 15 cm distanser

Det fungerar även att ha 12 cm på de nedre hyllplanen och 15 cm under det översta vid behov.